سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سلام بهونه قشنگ من برای زندگی

عجیب ترین جمله در زبان انگلیسی!خیلی جالبه

این جمله با کلمه ای یک حرفی آغاز می شود? کلمه دوم دو حرفیست?‌ چهارم
چهار حرفی... تا بیستمین کلمه بیست حرفی
نویسنده این جمله یا مغز دستور زبان بوده یا بی کار

I do not know where family doctors acquired illegibly perplexing
handwriting nevertheless, extraordinary pharmaceutical intellectuality
counterbalancing indecipherability, transcendentalizes intercommunications incomprehensibleness


ترجمه جمله :
نمیدانم این دکترهای خانواده گی این دست خطهای گیج کننده را از کجا کسب
میکنند.با این حال سواد پزشکی آنها غیر قابل کشف بودن این دست خط ها را
جبران کرده و بر غیر قابل کشف بودن آنها ( دست خط ) برتری میجوید
نوشته شده در شنبه 89/3/1ساعت 10:28 عصر توسط غریب آشنا نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin