سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سلام بهونه قشنگ من برای زندگی

افق

   زندگی بی پایان است و عشق ابدی ؛

  و مرگ تنها یک افق است ؛

       و افق چیزی جز محدوده ی دید ما نیست .

   روسیتر ورثینگتن ریموند

Rossiter Worthington Raymond   

 

در ساحل ایستاده ام و به کشتی بزرگی که مجموعه ای از قدرت و زیبایی است و با سپردن بادبان های سفید خود به نسیم صبحگاهی عازم اقیانوس آبی است ، می نگرم .

همانجا می ایستم و کشتی را آنقدر با نگاهم دنبال می کنم که در افق ، درست در نقطه ای که دریا و آسمان در هم می آمیزند ، به لکه ابر سفیدی تبدیل می شود که از آسمان آویزان شده باشد .

در این لحظه ، کسی در کنارم به سخن می آید و می گوید : « او دیگر رفت . »

« کجا رفت ؟ »

از محدوده ی دید من رفت . فقط همین .

بدنه ، تیر و دکل بزرگ کشتی به همان اندازه ای است که پیش من بود . هیچ تغییری در قدرت تحمل بار و کشیدن آن به بندر مقدر پدید نیامده است .

کوچک شدن تدریجی اندازه ی کشتی از دید من است نه در خود کشتی . و درست در لحظه ای که کسی در کنار من جمله ی « او دیگر رفت » را بر زبان می آورد ، چشمان دیگری هستند که آمدن او را انتظار می کشند و صداهایی هستند که با شادی فریاد بر می آورند که :

« اوناهاش ، داره می آد ! »
و این مرگ است .لاادری

باز هم از ایمیلی ناشناس


نوشته شده در جمعه 87/11/25ساعت 4:43 عصر توسط غریب آشنا نظرات ( ) |

عاشقت خواهم ماند ...

                                                           بی آنکه بدانی

دوستت خواهم داشت ...

                                                           بی آنکه بگویم

درد دل خواهم گفت ...

                                                           بی هیچ کلامی

گوش خواهم داد ...

                                                           بی هیچ سخنی

در آغوشت خواهم گریست ...

                                                           بی آنکه حس کنی

در تو ذوب خواهم شد ...

                                                           بی هیچ حرارتی 

این گونه شاید احساسم از بین نمی رد 

برگرفته از یک ایمیل ناشناس


نوشته شده در جمعه 87/11/25ساعت 1:56 صبح توسط غریب آشنا نظرات ( ) |

Forget about the days
when its been cloudy, but
don"t forget your hours in the sun
Forget about mistakes
that you can"t change now, but
don"t forget the lessons
that you"ve learned
Forget about the times
you"ve been defeated, but
don"t forget the victories you"ve won
Forget about misfortunes
you encounter, but
don"t forget the times your luck has turned
Forget about the days
when you"ve been lonely, but
don"t forget the friendly smiles you"ve seen

Have a great day!

" Aria " !


نوشته شده در پنج شنبه 87/11/17ساعت 2:19 عصر توسط غریب آشنا نظرات ( ) |

عـشق یعنی مـایه قـوت قـلـب
عشق یعنی انفجاراحساسات
عشق یعنی کم کردن فاصله ها
عشق یعنی کلید یک رابطه ای محکم
عشق یعنی در موفقیت هم شریک بودن
عشق یعنی کاری کنی که راحت پیدات کنه
عشق یعنی مثل اشرف زاده ها باهاش رفتارکنی
عشق یعنی کسی رو داشته باشی که ازت محافظت کنه
عشق یعنی وقتی باهاشی خیلی خیلی به خودت برسی
عشق یعنی یک عالمه حرف رو با یه اشاره گفتن
عشق یعنی هولش بدی تو یک مسیر درست
عشق یعنی یه بازی که تمومی نداره
عشق یعنی از رفتارش تعریف کنی
عشق یعنی من وتو ما میشویم
عشق یعنی حرفشو باورکنی
عشـق یـعنی جادو شکنی

نوشته شده در پنج شنبه 87/11/17ساعت 1:15 عصر توسط غریب آشنا نظرات ( ) |

جناب بوم نقاشی باید بگم با احترام وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنون بکشی فرهاد و شیرینش کنی عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی هرزه ها رو درو کنی باغ شقایق بکشی
چه نقشی می خوای بکشی؟
1

یه وقت نری غم نکشی
اخمها رو در هم نکشی
عاشق و تنها نذاری
بی دم و همدم نکشی
غصه رو پر رنگ نکنی
شادیها رو کم نکشی
یه وقت نری جنگی بشی
خط مقدم نکشی
تانک و مسلسل نیاری
آتش به عالم نکشی
خوبیها رو سر نبری
داغ محرم نکشی
خیانت و مد نکنی
خنجر رو پشتم نکشی
برادرات رو نکُشی
بچه آدم نکشی
جناب بوم نقاشی باید بگم با احترام وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنون بکشی فرهاد و شیرینش کنی عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی هرزه ها رو درو کنی باغ شقایق بکشی
چه نقشی می خوای بکشی؟
2
یه وقت نری مشکی نشی
تاریکی و شب نیاری
شلاق و چاقش نکنی
فلک و تو مکتب نیاری
داروی قلابی نشی
واسه مریض تب نیاری
مردم و بدبخت نکشی
جونها رو بر لب نیاری
قهر و موقر نکنی
سگ سر منصب یاری

جناب بوم نقاشی باید بگم با احترام وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنون بکشی فرهاد و شیرینش کنی عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی هرزه ها رو درو کنی باغ شقایق بکشی
چه نقشی می خوای بکشی؟
3
می تونی دریا بکشی
عمیق و تنها را بکشی
دل بزنی به دریا ،
پا روی دنیا بکشی
ساحل رو کوچیکش کنی
تو دورترین جا بکشی
موجها رو راهیشون کنی
امید به فردا بکشی
آسمون رو آبی کنی
بالا سر ابرها بکشی
یعنی "یک رنگی" رو باید
بالاترین جا بکشی
بدی ها رو رسواشون کنی
پائین زیر پا بکشی
جناب بوم نقاشی باید بگم با احترام وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنون بکشی فرهاد و شیرینش کنی عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی هرزه ها رو درو کنی باغ شقایق بکشی
چه نقشی می خوای بکشی؟
4
می خوای یه میدان بکشی
رستم دستان بکشی
دنیا رو با خوب و بدش
گرد بیابان بکشی
جنگی میان رستم
با دیو پرستان بکشی
پرده نقالی بشی
نُقل فراوان بکشی
یک طرفی یک پرده از
سام نریمان بکشی
دیو پلید روسیاه
زخمی تو زندان بکشی
یک طرفش کرب و بلا
آفتاب سوزان بکشی
عباس با مشک پر آب
با لبی عطشان بکشی...
قلعه خیبر بسازی
نور فراوان بکشی
لیف تن "شهریار" کنی
شاه واسه مردان بکشی
کار یدالهی کنی
تو سفره ها نان بکشی
نقال و نقل و مردم
هر سه را حیران بکشی
برای غربت آقا
چشمها رو گریان بکشی
به عشق رحمت آقا
لبها رو خندان بکشی
جناب بوم نقاشی باید بگم با احترام وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنون بکشی فرهاد و شیرینش کنی عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی هرزه ها رو درو کنی باغ شقایق بکشی
چه نقشی می خوای بکشی؟
5
می خوای یه جنگلو بکش
کنار جنگل جو بکش
کنار جو شکارچی و
چند تا سگ تیز رو بکش
تیری بکش توی کمون
شکار رو روبرو بکش
بین شکارچی و شکار
غریبه ای این سو بکش
هاله نور دور سرش
تک گوهری نیکو بکش
یا هو بکش یا هو بکش
یا لیس الا هو بکش
یا ثامن الشمس الهدا
یا "ضامن آهو " بکش
جناب بوم نقاشی باید بگم با احترام وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنون بکشی فرهاد و شیرینش کنی عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی هرزه ها رو درو کنی باغ شقایق بکشی
چه نقشی می خوای بکشی؟
6
می خوای یه بی همتا بکش
یه تنهای تنها بکش
یه لم یلد یه لم یولد
یه لا و یه الا بکش
یه آیه از قران عشق
یه داور یکتا بکش
تو بهترین جای بهشت
تو عرش ، کبریا بکش
یه بارگاه پر از جلال
ستونهاش از طلا بکش
فرشته ها رو تو دو صف
ساکت و بی صدا بکش
تمام پیغمبرها رو
شاکر و پارسا بکش
خدا رو که نمی شه دید
چشمهای دل رو وا بکش
یه شاخه نسترن بیار
عطرش رو تو هوا بکش
جناب بوم نقاشی باید بگم با احترام وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنون بکشی فرهاد و شیرینش کنی عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی هرزه ها رو درو کنی باغ شقایق بکشی
چه نقشی می خوای بکشی؟
7
می خوای اصلا سفید باش
پاک مثل روز عید باش
واسه تموم عاشقها
خوشبختی رو نوید باش
از دل تنگ، غم رو بگیر
قاصدک امید باش
جناب بوم نقاشی باید بگم با احترام وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنون بکشی فرهاد و شیرینش کنی عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی هرزه ها رو درو کنی باغ شقایق بکشی
چه نقشی می خوای بکشی؟ جناب بوم نقاشی جناب بوم نقاشی چه نقشی می خوای بکشی؟

نوشته شده در چهارشنبه 87/11/2ساعت 11:40 عصر توسط غریب آشنا نظرات ( ) |

عکس ها رو خودم براتون انتخاب کردم

امیدوارم خوشتون بیاد

لا لا لا لا بخواب دنیا خسیسه

http://www.free-picture-host.com/images/ev9uta1178450935.jpg
واسه کمتر کسی خوب مینویسه
http://rowena.typepad.com/Sleeping%20beauty.JPG
یکی لبهاش تو خوابم غرق خنده ست
http://navidr.persiangig.com/image1387/Bahar/2-7/couple-snuggling-.jpg
یکی چشماش تو رویا خیس خیسه

http://edalatjoo.persiangig.com/image/jakafshi/1(181).jpg

لطفا نظراتتون رو در مورد این مطلب بگید.


نوشته شده در سه شنبه 87/11/1ساعت 11:3 عصر توسط غریب آشنا نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin